Izvršena reparacija svetlećih figuraPo Ugovoru sa JKP Javno Osvetljenje iz Beograda, uspešno smo izvršili reparaciju novogodišnje opreme stare između 5 i 15 godina i doveli je u funkcionalno stanje.

Reparirali smo preko 1.400 svetlećih figura pri čemu smo koristili najnovije visokokvalitetno "high bright" LED svetleće crevo koje neuporedivo bolje svetli pri identičnoj potrošnji od 2W/m.

Vizuelni efekat je ostavio pozitivan utisak što su građani uočili već prve noći prilikom puštanja svečanog osvetljenja u rad.